باستان‌شناسی گیلان

1,500,000 ریال

از آستار تا هوسم

غنای فرهنگی و تاریخی و پراکندگی آثار باستانی گیلان باعث شده هنوز بسیاری از نقاط و زوایای آن ناشناخته بماند.

در این کتاب بسیاری از آثار تاریخی گیلان مانند قلعه‌ها،معابد،مساجد،امامزاده‌ها،آتشکده‌ها،راه‌ها،جاده‌ها،پل‌ها،غارها،کاخ‌ها،برج‌ها و گورستان‌ها شناسایی و بررسی شده است.

در انبار موجود نمی باشد