الملخّص فی اللّغه

490,000 ریال 441,000 ریال

 

الملخّص في اللّغة نوشته حمد احمد بن حسين بادي مشهور به كافي،از كهن‌ترين فرهنگ‌هاي عربي به فارسي است كه واژه‌ها و تركيبات فارسي كمياب و ناياب فراواني را دربردارد و به همين جهت براي پژوهشگران بسيار مهم است.ويژگي‌هاي زباني اين كتاب،كه گويا در حدود سده ششم هجري نگاشته شده،به گويش‌هاي مركزي ايران نزديك است.