المختارات من‌ الرسائل

1,200,000 ریال

دربرگیرنده رساله فراق‌نامه،479 فرمان و حکم و نامه و داستان پیل و چکاو

 

کتاب المختارات من‌الرسائل من انشاء الصدور والافاضل مجموعه‌ای کهن است دربرگیرنده دو رساله منثور،یکی فراق‌نامه و دیگری داستان پیل و چکاو،همراه با نصوص 479 نامه،مثال،منشور،حکم،محضر،فرمان،عهدنامه،صیغ عقود و نمونه‌های ترسلی در موضوعات مختلف از سده‌های ششم و هفتم هجری که هریک از اجزای آن فوائد تاریخی و ادبی بسیار دارد.اسنادی که در این مجموعه آمده است هم برای بررسی‌های مربوط به جغرافیای تاریخی قلمرو عراق عجم،اصفهان و حوالی آن مفید است.هم زوایای تاریکی از تاریخ آن روزگار را روشن می‌سازد.

در انبار موجود نمی باشد