البرزکوه

450,000 ریال

 

چنانکه از منابع کهن برمی‌آید کوه البرز از قدیم‌ترین ایام مشهور بوده و رشته کوهی که از شمال ایران امروزی می‌گذرد از سده‌های نخستین اسلامی به همین نام مشهور بوده است.

مولف کتاب حاضر دامنه‌های شمالی و جنوبی این رشته‌کوه و بسیاری از قله‌های آن را با پای پیاده طی کرده و تمام مشاهداتش را در این کتاب به دقت ثبت کرده است.

 

در انبار موجود نمی باشد