اشعار فارسی پراکنده در متون تا سال 700 هجری(دوره ی دو جلدی)

1,500,000 ریال

كتاب شامل همه شعرهای فارسی است كه در خلال آثار منثور فارسی نگاشته شده تا سال 700 هجری به منظور استشهاد يا آرايش كلام درج شده اند. بخش قابل توجهی از شعرهايی كه ضبط آن ها در منابع چاپی نادرست بوده با مراجعه به نسخه های خطی و منابع مرتبط تصحيح شده است.

در انبار موجود نمی باشد