اشعار شاعران قاجاری در نشریات آن عصر

22,000,000 ریال

این کتاب (دو جلدی) از مجموعۀ مفصل اشعار مندرج در نشریات فارسی ایران عهد قاجار همراه با برخی نشریات فارسی برون‌مرزی است (از آثار جم تا ارمغان و از استخر تا ایران‌نوین) که گردآورنده در آن با بررسی هزاران صفحه‌نمایی کلی از وضع شعر و شاعری و نیز مطبوعات آن عهد را در اختیار مخاطبان قرار می‌دهد.

این مجموعه منبعی تازه برای پژوهش‌های ادبی،تاریخی و جامعه‌شناسی به شمار می‌‌رود و از دیگر فواید آن بازنشر تعدادی شعر فراموش‌شده از برخی شاعران دورۀ مشروطیت و معرفی شماری از شاعران گمنام قاجاری است.

همچنین به دست‌دادن تاریخ سروده شدن یا انتشار اشعار و اختلاف ضبط آنها در نشریات و دیوان‌ها از سودمندی‌های قابل ذکر این مجموعه است.