آذربایجان و ارّان(آلبانیای قفقاز)

450,000 ریال

درحدود صد سال پیش،اطلاق نام “آذربایجان” به بخشی از قفقاز که در روزگار باستان “آلبانیا” و در دوره اسلامی “ارّان” نام داشت گفتگوهای بسیاری برانگیخت و در ایران اعتراضات زیادی به دنبال داشت.

مولف کتاب حاضر،با بررسی مدارک تاریخی به موضوع پیشینه نام،حدود جغرافیای سرزمین‌های ارّان و آذربایجان در طول تاریخ،و تیره و زبان مردمان آن مناطق پرداخته است.

 

در انبار موجود نمی باشد