آثار تاریخی ورارود و خوارزم(دوره 3 جلدی)

3,100,000 ریال

جلد نخست (سمرقند و بخارا)

جلد نخست آثار تاريخي ورارود و خوارزم به كلياتي درباره جغرافياي تاريخي ورارود و سالشماري از اهم وقايع آن خطه و بالاخره معرفي آثار تاريخي دو شهر مشهور جهان<سمرقند و بخارا مي‌پردازد.مولف در تهيه و تنظيم آثار تاريخي دو نكته كلي را درنظر داشته است:

نخست آوردن مطالبي درباره آثار و ابنيه‌اي كه امروز برجاي است و يك به يك آنها را ديده و اطلاعات مربوط به آنها را از مشاهدات خود نقل كرده است.دوم تحقيق درباره آثاري كه امروزه برجاي نيست.

زيرا لازم است خوانندگان گذشته منطقه را بهتر بشناسند و بر اهميت پيشين آن وقوف يابند.

جلد دوم(كش،ترمذ،بدخشان و…)

اين جلد از كتاب آثار تاريخي ورارود و خوارزم به معرفي آثار و بناهاي تاريخي شهراهاي سبز(كش)،ترمذ،ختلات،حصار،پنجكت،بدخشان،خوراسان و مرو اختصاص دارد.در پيوست كتاب نيز اطلاعاتي درباره ابنيه غزني و بلخ و هرات و دهستان آمده است.اهميت اصلي اين مطالب اين كتاب در اين است كه مولف مشاهدات خود را از آثار تاريخي اين شهرهاي تاريخي ثبت كرده است.

جلد سوم(فرغانه و خجند و …)

جلد سوم آثار تاريخي ورارود و خوارزم به تحقيق و ثبت مشاهدات مولف آن درباره بناها و آثار تاريخي ارزشمند و كهن شهرهاي فرغانه ، خجند،انديجان،خوقند،نمنگان،تاشكند،خوارزم،خيوه،كاث،هزاراسب،خانقاه،اورگنج و … اختصاص دارد.تصاويري از برخي ابنيه مهم نيز در پيوست آمده كه بر اهميت كتاب مي‌افزايد.

در انبار موجود نمی باشد