نیم پخته ترنج

3,900,000 ریال

بیست مقاله درباره شاهنامه و ادب حماسی ایران

«نیم پخته ترنج» دربردارنده 20 مقاله تحقیقی درباره شاهنامه و ادب حماسی ایران است.

در این مقالات برخی مسائل اسطوره‌شناسی، داستانی، واژگانی، دستوری، تطبیقی و شفاهی_عامیانه مرتبط با شاهنامه و روایات متون پهلوانی ایرانی، بررسی و نکات و فرضیاتی طرح شده است.