دیو در شاهنامه

95,000 ریال

همراه با بررسی تطبیقی دیوها و شخصیت های منفی در آیین مزدیسنا

کتاب «دیو در شاهنامه» بررسی تطبیقی دیوها و شخصیت‌های منفی در آیین مزدیسنا نوشته‌ی نسیم عظیمی‌پور است.

در این کتاب، دیوها و شخصیت‌های منفی در آیین مزدیسنا و شاهنامه‌ی فردوسی بررسی و مقایسه شده‌اند. برای این منظور، نخست دیوها، اژدهایان و موجودات زیان‌کار، که ذکری از آن‌ها در گاهان و دیگر بخش‌های اوستا و متون پهلوی آمده است، مورد مطالعه قرار گرفته‌اند و سپس دیوها و زیان‌کاران شاهنامه معرفی شده‌اند و مقایسه‌ای میان آن‌ها صورت گرفته است.

در انبار موجود نمی باشد