از اسطوره تا حماسه

هفت گفتار در شاهنامه پژوهی

مجموعه‌ «از اسطوره تا حماسه» به قلم دکتر سجاد آيدنلو، دربرگيرنده‌ی هفت گفتار درباره‌ی مسائل اساطيری و آيينی شاهنامه است که در آن‌ها بر پايه‌ی اين ديدگاه که بسياری از روايات اصيل حماسی، خاستگاه و پشتوانه اساطيری دارند، به بررسی سابقه، الگو، پيش‌نمونه و منشا اساطيری ـ آيينی چند شخصيت، بن‌مايه و عنصر داستانی در شاهنامه و سنت حماسی ايران پرداخته شده است.

سجاد آيدنلو (متولد 1359)، شاهنامه‌پژوه و محقق برجسته در حوزه‌ی ادبيات فارسی است. از وي تحقيقات و مقالات زيادی در حوزه شاهنامه‌شناسی در مجلات معتبر داخلی و خارجی منتشر شده و کتاب‌هايی نيز در اين زمينه‌ تاليف کرده است که عنوان آن‌ها به اين ترتيب است: «از اسطوره تا حماسه»؛ «آفتابی در ميان سايه‌ای» (جشن‌نامه استاد دکتر بهمن سرکاراتی)؛ «پهلوان‌نامه گرشاسپ»؛ «رستم نامه»؛ «طومار نقالی شاهنامه»؛ «دفتر خسروان»؛ «شاهنامه و ادب عاميانه کردی»؛ و «متون منظوم پهلوانی‏‫»