فرهنگ کنایات سخن(دوره ی دو جلدی)

17,000,000 ریال

کتاب دو جلدی «فرهنگ کنايات سخن» اثر دکتر حسن انوری، به موضوع کنايات و اصطلاحات در زبان فارسی، و حوزه‌ی لغوی و معنايی آن‌ها اختصاص دارد.

در مقدمه‌ی اثر می خوانيم:

«انسان برای بسياری از مفاهيم، زبان کنايی به کار می برد. از اين رو پرداختن به کنايات زبان از امور مهم و واجب در زمينه‌ی مسائل فرهنگی است و ما نخستين بار در زبان فارسی توانسته‌ايم کنايات را به طور مستند در فرهنگ دو جلدی به جامعه‌ی ادب ايران پيشکش کنيم. اگر به «فرهنگ» به‌عنوان يکی از لوازم ضروری تحقيق و پژوهش نگاه کنيم، آن‌گاه به ضرورت تدوين فرهنگ در حوزه‌های گوناگون پی خواهيم برد. چند سالی است که به‌ همت دکتر حسن انوري، اين امر مهم به تحقيق پيوسته و در ادامه‌ی کار علامه دهخدا و دکتر معين، فرهنگ‌هايی در زمينه‌ها و حوزه‌های مختلف به چاپ رسيده‌ است. فرهنگ بزرگ سخن، فرهنگ روز سخن، فرهنگ کنايات سخن، فرهنگ دانش‌آموز سخن و غيره، که تنوع عنوان‌های آن نشانگر درک نياز جامعه و زمانه است. اين موج جديد فرهنگ‌نويسی، براساس معيارها و استانداردهای تدوين فرهنگ و با درنظر گرفتن نيازهای روز، مي‌تواند ياری رسان پژوهشگران و محققان باشد؛ چراکه کمتر محققی می تواند خود را از مراجعه به فرهنگ بی نياز بداند.»