فرهنگ شفاهی سخن

4,500,000 ریال

 

به سرپرستی دکتر حسن انوری

 

در فرهنگ شفاهی سخن ، اصطلاحات خاصی که در اصناف و طبقات مختلف اجتماع وجود دارند و به کار برده می‌شوند جمع‌آوری شده است.

زبان شفاهی و کوچه بازاری، ویژگی‌های بلاغی مخصوص به خود را دارد که یکی از سبب‌های ماندگاری برخی از اصطلاحات ساخته شده به دست گروه‌های اجتماع،دارا بودن بُعد بلاغت و تلفظ راحت بوده است.علاوه بر داشتن بسیاری از ویژگی‌های زبانی و  بلاغی،از آنها با طنز و طعنه نیز همراه و کابرد آنها نیز در امور طنز بوده است.