فرهنگ شاعران و نویسندگان معاصر سخن

135,000 ریال 121,500 ریال

فرهنگ شاعران و نویسندگان معاصر سخن کتابی در شرح حال و معرفی اجمالی بیش از هزار تن از شاعران و نویسندگان قرن حاضر است.

در انبار موجود نمی باشد