فرهنگ درست‌نویسی

4,500,000 ریال

«فرهنگ درست‌نویسی سخن» شامل مطالب و مباحثی درباره‌ی نگارش درست زبان فارسی است و مطالعه‌ی آن مخاطب را قادر می‌سازد واژه‌ها، ترکیب‌ها، و جمله‌هایی را که درباره‌ی درست و نادرست بودن آن‌ها اختلاف نظر هست یا برخی از مبتدیان به سبب ناآگاهی آن‌ها را غلط به کار می‌برند، بشناسد و درست به کار ببرد.

موضوع درست‌نویسی، موضوع جدال میان ادیبان و زبان‌شناسان است.

ادیبان، هر آن‌چه را که زبان معیار حافظ و سعدی و بیهقی نباشد، ورودش را به حوز‌ی زبانی نمی‌پذیرند، یا اگر بپذیرند با اکراه می‌پذیرند. زبان‌شناسان اما، چون با زبان –به طور کلی و نه فقط به شکل ادبی- و تحولات آن سر و کار دارند و واقعیت ملموس به دنیا آمدن، کودکی، رشد، بلوغ، جاافتادگی، پیری، و مرگ کلمات و عبارات را می شناسند، چنین عقیده‌ای ندارند و تکوین و تکامل زبان و کلمه را امری طبیعی و مطابق با نیاز انسان برای انتقال پیام می‌دانند.

حسن مجموعه‌ی فرهنگ‌های سخن، در به روز بودن آن‌ها، هم از نظر ظاهر، هم از نظر محتوا، و هم از نظر دیدگاه‌ها و ایده‌های زبان‌شناسانه است.