فرهنگ دانش آموز سخن

4,500,000 ریال

فرهنگ لغات و اصطلاحات مصور به زبان‏های فارسی، عربی، انگليسی و فرانسوی است. در اين کتاب فرهنگی تصويری از واژه ‏ها به چهار زبان عربی، فارسی، انگليسی و فرانسوی ارائه شده و اسامی اشياء، حرفه ‏ها، زمان‏ها، اماکن، ميوه ‏ها، حيوانات، اشکال هندسی، اعداد، مظاهر طبيعی، گل‏ها و وسايل پرکاربرد روزمره همراه شکل آنها درج شده است. اين فرهنگ اصطلاحات برای استفاده افراد مبتدی که در حال فراگيری زبان‏های عربی، انگليسی و فرانسوی هستند کاربرد دارد و براي مکالمه روزمره آنها قابل استفاده مي‏باشد. موضوع کلی کتاب فرهنگ دانش‌آموز سخن در ارتباط با واژگان فارسی و واژه‌نامه‌های جوانان است.