فرهنگ اعلام سخن(دوره ی سه جلدی)

25,000,000 ریال

 

دوره‌ی سه جلدی «فرهنگ اعلام سخن» به کوشش دکتر حسن انوری تدوین شده است.

این کتاب که در حقیقت از آن می‌توان به عنوان اعلام «فرهنگ بزرگ سخن» نام برد، به صورتی اجمالی شرح حال بزرگان ایران و جهان در زمینه‌های دانش، هنر، فن و سیاست را در طول تاریخ معرفی می‌کند.

معیار انتخاب اعلام در این فرهنگ فقط شهرت بوده‌ است؛ بدین معنی که معیار اخلاقی و ملاحظات ذوقی و سلیقه‌ای را در نظر نگرفته‌اند. ازنظر تاریخی منتهای تاریخ در این کتاب 1385 شمسی قرار داده شده‌ است و کسانی که شرح‌حال‌شان در این فرهنگ آمده ‌است که تا این تاریخ درگذشته‌اند و از آوردن شرح‌حال زندگان خودداری شده است. تالیف این اثر سه‌ جلدی از خردادماه 1378شروع شده و در اسفندماه 1384 به پایان رسیده‌ است.