پادشاه فتح

3,300,000 ریال

کتاب «پادشاه فتح؛ نقد و تحليل و گزيده‌ی اشعار نيما يوشيج» به اهتمام ميلاد عظيمی تدوين شده است

. اين کتاب که هفتمين اثر مجموعه‌ی «در ترازوی نقد» به شمار می آيد، افزون بر شرح حال نيما و گزيده‌ای از اشعار او، به نقد و تحليل آثار اين شاعر نامدار معاصر می پردازد.

اين کتاب دارای پنج فصل است.

در فصل اول کتاب، زندگی نامه و آثار نيما يوشيج به قلم يحيی آرين‌پور، نويسنده و پژوهشگر تاريخ و صاحب اثر ماندگار «از صبا تا نيما» نگاشته شده است.

در فصل دوم با عنوان «ارزيابی ها و بررسی ها» مقالاتی تحليلی درباره‌ی آثار نيما به قلم بزرگانی همچون محمدرضا شفيعی کدکنی، مهدی اخوان ثالث، پرويز ناتل خانلری، محمدعلی اسلامی ندوشن، جلال آل احمد، عبدالحسين زرين‌کوب، شاهرخ مسکوب، محمد دهقانی و… ارائه شده است.

فصل سوم با عنوان «ياد بعضی نفرات»، به منظور آشنايی بيشتر با روحيات نيما و نيز نظريه‌های موافقان و مخالفان او تدوين شده؛ در اين بخش يادداشت‌هايی از صادق هدايت، شهريار، مجتبی مينوی، فريدون توللی، احسان طبری، فروغ فرخزاد، سيمين دانشور، احمد شاملو، هوشنگ ابتهاج و… آمده است.

ديدگاه‌ها و داوری های نيما درباره‌ی شعر، وزن و قافيه، بلاغت، هنر و ايدئولوژی، تجدد ادبی، آزادی در شعر، ادبيات آينده و بسياری موضوعات ديگر در فصل چهارم تدوين شده است. تعدادی از اشعار نيما (بيست و چهار شعر) با عنوان گزيده‌ی اشعار، در فصل پنجم آمده است. بخش پايانی کتاب با عنوان «نيما يوشيج به روايت عکس» شامل عکس‌هايی از گذر عمر نيما، نقاشي‌هايی از چهره‌ی او و دستنويس شعر اجاق سردش است.