همسایه آفتاب

5,000,000 ریال

زندگی،نقد و تحلیل اشعار قیصر امین‌پور

 

مجموعه کتاب‌های “در ترازوی نقد ” تمهیدی است برای تدوین یک رشته کتاب در حوزه نقد شعر معاصر که حاصل اندیشه جمع و گروه نخبگان این فن باشد؛فضایی که در آن امکان خطا کمتر شود و هر کتاب حاصل تاملات جمعی از منتقدان با دیدگاه‌های متفاوت و چشم‌اندازهای گوناگون باشد.