نام آور ناشناخته

5,000,000 ریال

مجموعه کتابهای «در ترازوی نقد» تمهيدی است برای تدوين يک رشته کتاب در حوزه نقد شعر معاصر که حاصل انديشه جمع و گروه نخبگان اين فن باشد؛ فضايی که در آن امکان خطا کمتر شود و هر کتاب حاصل تأملات جمعي از منتقدان با ديدگاههای متفاوت و چشم اندازهای گوناگون باشد.
ايرج ميرزا(جلال الممالک) ملقب به صدرالشعرا و فخر الشعرا در سال 1290 در تبريز ولادت يافت و در سال 1344 در گورستان ظهير الدوله ديده بر هم نهاد. پيرامون شخصيت ادبی ايرج ميرزا حرف‌ها و گفته‌های فراوانی است و شعرهای وی محل بحث‌های زيادی واقع شده است اما آن‌چه که بسياری به آن اذعان دارند ايرج ميرزا از ستارگان درخشان شب تاريک شعر کلاسيک در دوران معاصر بوده است که به سبک‌ طنز در شعر پارسی جانی دوباره بخشيد.

در انبار موجود نمی باشد