شبی هم در آغوش دریا

3,300,000 ریال

 

مهدی حميدی شيرازی (زاده 1293، شيراز، ايران – درگذشته 23 تير 1365 ،شيراز، ايران) اديب، شاعر، مترجم و منتقدايرانی است.

وی يکی از مخالفين شعر نيمايي بود و در اين راه سرزنش‌هاي بسياری را از طرفداران آن شعر شنيد.

حميدی علاوه بر مجموعه‌های شعرش در زمينه‌های ديگر ادبی نيز صاحب تاليفاتی بود. مهمترين کتاب او مجموعه سه جلدی دريای گوهر است که حاوی منتخبی از آثار نويسندگان، مترجمان و شاعران معاصر است. دو کتاب ديگر او، عروض حميدی و فنون شعر و کالبدهای پولادين آن گويای آشنايی وی به مباحث فنی ادبی است. از نوشته‌های منثور حميدی مجموعه‌های سبکسريهای قلم، عشق در بدر (در سه جلد)، شاعر در آسمان و فرشتگان در زمين به چاپ رسيده است.مجموعه کتابهای «در ترازوی نقد» تمهيدی است براي تدوين يک رشته کتاب در حوزه نقد شعر معاصر که حاصل انديشه جمع و نخبگان اين فن باشد؛ فضايی که در آن امکان خطا کمتر شود و هر کتاب حاصل تأملات جمعی از منتقدان با ديدگاههای متفاوت و چشم اندازهای گوناگون باشد.با مقالاتی از:مظاهر مصفا، شفيعی کدکنی، عبدالحسين زرين کوب، غلامحسين يوسفی، علي محمد هنر، اسلامی ندوشن، فريدون مشيری، عباس اقبال، سعيد نفيسی، مصطفی مقربی، اميری فيروزکوهی، حسين منزوی و…