سفرنامه باران

3,300,000 ریال

زندگی ، نقد و تحلیل اشعار شفیعی کدکنی (م.سرشک)

 

کتاب”سفرنامه باران” نوشته‌ی “دکتر حبیب‌الله عباسی” است که به‌نقد و تحلیل گزیده‌ی اشعار دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی می‌پردازد.

در بخشی از این کتاب می‌خوانید:

«عبدالحسین زرین‌کوب زمانی پس از انتشار و مطالعه‌ی دو مجموعه‌ از آثار شفیعی کدکنی در یادداشتی خطاب به این شاعر معاصر می‌نویسد: شعر، شعر جوهردار، شعر بی‌نقاب، همین است. از تعادلی که در اجزا و مجموع یک‌یک شعرها به چشم می‌خورد، لذت بردم. خرسندم که شعر واقعی ما در صاف‌ترین و درخشان‌ترین اشکال خویش شکفت و این آرزوی دیرینم برآورده شد. شعر شما زبان واقعی عصری است که همه کس آن را، تمام آن را فهم نکرده است.»