من زبان وطن خویشم

5,000,000 ریال

کتاب”من زبان وطن خويشم” اثر ميلاد عظيمی از مجموعه کتاب‌های «در ترازوی نقد» است که به نقد و تحليل و گزيده‌ی اشعار محمد تقی بهار می پردازد.

در بخشی از متن کتاب می خوانيد:

مجموعه کتابهای «در ترازوی نقد» تمهيدی است برای تدوين يک رشته کتاب در حوزه نقد شعر معاصر که حاصل انديشه جمع و گروه نخبگان اين فن باشد؛ فضايی که در آن امکان خطا کمتر شود و هر کتاب حاصل تأملات جمعی از منتقدان با ديدگاههای متفاوت و چشم اندازهای گوناگون باشد.با مقالاتی از:محمدرضا شفيعی کدکنی، پرويز ناتل خانلری، بديع الزمان فروزانفر، محمدعلی اسلامی ندوشن، محمدامين رياحی، حسين خطيبی، مهرداد بهار، جلال متينی، عبدالحسين زرين کوب، ذبيح الله صفا، غلامحسين يوسفی، مهدی اخوان ثالث، تقی پورنامداريان، محمد دهقانی، قيصر امين پور و…