خنیاگر میهن

1,100,000 ریال

کتاب«خنياگر ميهن» نوشته‌ی هما ميواني، کتابی درباره‌ی زندگی، نقد، تحليل و گزيده اشعار عارف قزوينی شاعر عصر مشروطه است.

در بخشی از اين کتاب می خوانيد:

عارف قزوينی از نامورترين چهره‌های هنری دوره مشروطه است که در دوشاخه ادبيات و موسيقی (تصنيف‌سازی) آفرينش گری کرده است و در اين هر دو زمينه جايگاهی بلند دارد. در زمينه ادبيات، عارف در شمار برجسته‌ترين شاعران عصر مشروطه است که توانست با موج نوجويی همراه شود و در چند دهه نظر مخاطبان بسياری را به‌سوی خود جلب کند.عارف و هم روزگاران او، براي نخستين بار با جسارت هنری و ديدگاهی تازه، مفاهيمی چون وطن‌دوستی، آزادی سياسی و اجتماعی و ستيز با بی عدالتی و واپس ماندگی را در شعر پارسی وارد کردند.در زمينه موسيقی نيز عارف را پيشرو و مبدع تصنيف سرايی ميهنی می دانند. ذوق سرشار او در ملودی پردازی، شاهکارهايی کم مانند را در تاريخ موسيقی معاصر پديد آورده که هنوز رنگ و بوی کهنگی نگرفته است.اهميت عارف بيشتر در نقشی است که او در تاريخ مشروطه ايفا کرده و ارج هنری و حتی شهرت او هم بيشتر مديون تصنيف‌سازی وی است. از همين رو است که هرچه درباره عارف نوشته‌اند بيشتر کلياتی راجع به شعر او همراه با جزئياتی از زندگی وی بوده است.

در انبار موجود نمی باشد