از کاروان رفته

5,000,000 ریال

کتاب از کاروان رفته اثر فرهاد نيکنام است که به نقد و بررسی اشعار و زندگی رهی معيری می پردازد.

در بخشی از متن کتاب می خوانيد:

رهی معيری از آن دسته شاعرانی است که توانسته در حافظه فرهنگی جامعه جايگاهی برای خود بسازد. اشعار بلند و پرمغز او، ترانه‌های به‌يادماندنی و طنزهای بی مانندش همچون خاطره‌ای نغز و شيرين در يادها باقی است. از طرفی پيوند رهی با موسيقی در ذهن مردم عميق و ناگسستنی است . اگر رهی تنها ترانه کاروان را سروده بود، کافي بود تا هميشه در ياد و خاطره مردم ايران باقی بماند. رهی شاعری است بامعلومات ادبی و زبانی بسيار و اين دانش ادبي را از ممارست در متون کهن ادبی ، خصوصا متون دوره صفوی به دست آورده است . مجموعه کتاب‌های در ترازوی نقد تمهيدی است برای تدوين يک‌رشته کتاب در حوزه نقد شعر معاصر که حاصل انديشه جمع و گروه نخبگان اين فن باشد؛ فضايی که در آن امکان خطا کمتر شود و هر کتاب حاصل تاملات جمعی از منتقدان با ديدگاه‌های متفاوت و چشم اندازهای گوناگون باشد.