از ترانه و تندر

165,000 ریال

 

کتاب «از ترانه و تندر» نوشته مهدی فيروزيان، به شرح‌حال زندگی حسين منزوی و گزيده‌ای از اشعار، سپس به نقد و تحليل آثار اين شاعر معاصر مي‌پردازد.

هريک از مقالات علمی اين کتاب دريچه‌ای ديگر به بوستان سبز و با شکوه شعر حسين منزوی گشوده است که در شناخت شعر و شيوه سخنوری او سودمند خواهد بود. خواندن خاطراتی که دوستان منزوی درباره او نوشته‌اند نيز يکی از بهترين راه‌های شناخت او و شيوه زندگی اوست.

اين کتاب دارای هفت فصل است.

در فصل يک به گفت‌وگوها و يک نامه که بين حسين منزوی با افراد خاصی مانند محمدرضا خسروی می پردازد. در فصل دوم با عنوان «بررسی ها»، افرادی چون دکتر سيروس شمسيا، دکتر مرتضی کاخی، دکتر سعيد حميديان، منوچهر آتشی و… به بررسی اشعار منزوی پرداخته‌اند. فصل سوم با عنوان «يادها»، به خاطراتی که افرادی چون دکتر اسماعيل خويی، مهدی اخوان ثالث، محمدعلی بهمنی، عمران صلاحی و … از اين شاعر نامدار دارند می پردازد. فصل چهارم با عنوان «سروده‌هايی در ستايش و سوگ منزوی » بوده که افراد مختلفی مانند مفتون امينی، محمدعلی بهمنی، بهاءالدين خرمشاهی، عزت‌الله فولادوند و … در وصف اين شاعر سروده‎اند پرداخته است. فصل پنجم در رابطه با کتاب‌شناسی بوده و در فصل ششم به فهرست اعلام‌هايی که در اين کتاب آمده پرداخته شده است. بخش پايانی کتاب با عنوان «منزوی به روايت عکس» شامل عکس‌هايی از گذر عمر حسين و نقاشي‌هايی از چهره‌ی او است.

در انبار موجود نمی باشد