کتاب تقوا در قرآن

185,000 ریال

کتاب «تقوا در قرآن» نوشته‌ی سيدکمال حيدری، پژوهشی درباره‌ی آثار فردی و اجتماعی قرآن محسوب می شود.
در مقدمه ی اثر می خوانيم:

«گروهی از مردم بر اين باورند که اثرهای تقوا و پرهيزکاری، تنها در جهان آخرت پديدار می شود و در حيات دنيا نمودی ندارد؛ بدين معنا که هر کس در دنيا دستورات خداوند متعال را اطاعت کند و از معصيت دوری کند، در آخرت در باغ‌های بهشت که نهرها در آن روان است، جای خواهد گرفت و هر که در دنيا از خداوند پروا نکند و از حدود الهی درگذرد، در آخرت به آتشی داخل شود که زبانه‌های سرکش آن، او را در کام خود گيرد. بنابراين از نگاه اين افراد، در دنيا تفاوتی ميان پرهيزکاران و فاسقان نيست. چنين برداشتی از تقوا، با ديدگاهی که قرآن کريم در اين باره مطرح می کند متفاوت است؛ چرا که قرآن کريم، آثار تقوا بر زندگی انسان را تنها مختص جهان آخرت و منحصر به پاداش يا کيفر اخروی نمی داند، بلکه نتايج تقوا را هم در دنيا و هم در آخرت بيان فرموده است.

 

در انبار موجود نمی باشد