ویژگی های بلاغی بیان قرآنی

4,500,000 ریال

کتاب «ويژگی های بلاغی بيان قرآنی» نوشته عبدالعظيم ابراهيم محمد المطعنی است. نگارنده در کتاب حاضر در پنج بخش به بررسی ويژگی هاي بلاغی بيان قرآنی می پردازد. بخش اول کتاب درآمدی بر تحولات زبانی و گونه های بلاغی دارد. در بخش دوم نويسنده به تشريح ويژگی های بيان در قرآن پرداخته و در بخش سوم شکوه معانی در قرآن را بيان کرده است. بخش چهارم عنوان «راز بيان در قرآن» دارد و در بخش پايانی بديع در قرآن کريم مورد بررسی قرار گرفته است.

در انبار موجود نمی باشد