معنویت عبادت

2,900,000 ریال

کتاب «معنويت عبادت» نوشته‌ی سيدکمال حيدری با ترجمه‌ی محمدعلی سلطانی در تلاش است مضمونی ارائه دهد که مطالب آن آميخته‌ای از زبان فلسفه، اخلاق و عرفان در روندی طولی بين نظريه و اجراء است. درس‌های آن بر بعد روحی و معنوی عبادت‌ها با وصف جديدی متمرکز است؛ يعني صفت اخلاق و به تعبير ديگر اخلاق عبادی. همچنين کتاب بر سبک تربيتی و آموزشی هدف‌داری تکيه کرده که در ورود و خروج هر درسی لحاظ شده است. اين کتاب دارای دوازده درس است؛ واقعيت عبادت‌ها و جايگاه آن در نردبان ترقی؛ ترسيم قرآنی عبادت‌ها؛ ترسيم روايی عبادت‌ها؛ اهل بيت برترين الگو در عبادت‌ها؛ آداب عبادت‌ها و بعد عرفانی آن‌ها؛ آداب مسجد و مکان‌های مقدس؛ چهره‌های معنوی طهارت و نماز؛ پاسداران نماز؛ چهره‌ی معنوی روزه؛ چهره‌ی معنوی حج و زکات؛ اخلاقيات قرآن کريم؛ و آداب محبت مدارا و دوستی.