قرآنیات

3,900,000 ریال

کتاب “قرآنيات” اثر عليرضا ذکاوتی قراگزلو است که از زوايای مختلف به نقد و تفسير آيات قران می پردازد. در بخشی از کتاب می خوانيد: خداوند کسانی را که پرهيزکار هستند را از طريق قرآن و معارف آن هدايت مي‌کند.پس چه بهتر که با تلاش برای پرهيزکار بودن و پژوهش درباره قرآن و تدبر و تفکر راجع به آن، راه خود را برای هدايت شدن و ورود به جمع بندگان خدا و ورود به وادی انسانيت استوار سازيم هدف از نوشتن اين کتاب، همين موضوع است، شناخت قرآن و انس بيشتر با آن. همانطور که در آيه 2 سوره بقره گفته شده روی سخن قرآن با انسان است.انسانی که دل دارد،عقل دارد.جسم دارد و در جامعه زندگی می کند،لذا در قرآن هم استدلال عقلی هست هم سخنانی که دل را برانگيزد و هم پاسخ های مناسبی به مقتضيات جسم و جان و فرد و اجتماع.آنچه در اين کتاب می خوانيد بعضا بيان تاثراتی است که اينجا وآنجا درباره ی قرآن از قلم نويسنده،به چاپ رسيده است.