درآمدی بر سامانه معرفتی فهم قرآن

2,900,000 ریال

کتاب «درآمدی بر سامانه معرفتی فهم قرآن» به تشريح نظريه‌ی آيت‌الله سيدکمال حيدری در اين موضوع می پردازد. همان‌طور که در آيه دوم سوره بقره گفته شده، خداوند کسانی را که پرهيزکار هستند، از طريق قرآن و معارف آن هدايت می کند. پس چه بهتر که با تلاش براي پرهيزکار بودن و پژوهش درباره‌ی قرآن و تدبر و تفکر راجع به آن، راه خود را براي هدايت شدن و ورود به جمع بندگان خدا و ورود به وادی انسانيت استوار سازيم. هدف از نوشتن اين کتاب، همين موضوع است، شناخت قرآن و انس بيشتر با آن.