تفاوت ترجمه های قرآن از منظر ایدئولوژیک

95,000 ریال

یکی از حساس‌ترين حوزه‌های تخصصی ترجمه، حوزه‌ی ترجمه‌ی متون مقدس است. کتاب «تفاوت ترجمه‌های قرآن از منظر ايدئولوژيک» نوشته‌ی بهدخت نژادحقيقی، در اين حوزه‌ی حساس به بحث و بررسی جوانب مختلف پرداخته است. کتاب دارای پنج فصل است. معنای ترجمه؛ جواز ترجمه‌ی قرآن؛ ايدئولوژی و ترجمه؛ معرفی متون منتخب؛ و سطوح برخورد ايدئولوژيک با متن عناوين فصل‌های اين کتاب هستند. ترجمه‌ی تفسير طبری، تاج‌التراجم في تفسير‌القرآن للاعاجم، تفسير سورآبادی، کشف‌الاسرار و عده‌الابرار و روض‌الجنان و روح‌الجنان في تفسيرالقرآن، متون منتخبی هستند که در فصل چهارم کتاب معرفي شده است.

در انبار موجود نمی باشد