اصول تفسیر و تاویل قرآن

3,300,000 ریال

تفسير چيست؟ آيا قرآن تفسيرپذير است؟ تفسير قرآن کريم از چه اصول و قواعدی پيروی می کند؟ تاويل کدام است؟ آيا تفسير همان تاويل است؟ و يا تاويل ميدانی ديگر و حوزه‌ی معرفتی بسيار گسترده‌تر ديگری است؟ کتابی که در پيش رو داريد، پاسخ به اين پرسش‌ها را همراه با تحليل و توضيح و گزارش بسياری از موضوعات ديگر دربردارد. نويسنده‌ی کتاب آيت‌الله سيدکمال حيدری در موضوعات مرتبط با قرآن کريم و تفسير آن تاملات مهمی دارد و آثار ارجمندی را نگاشته است.