گنجینه آشنا

3,510,000 ریال

ویرایش جدید

365 روز با شاعران پارسی گو

از متن کتاب :

“ما در این کتاب سیصد و شصت و پنج بزم یا انجمن ادبی برپا کرده ایم تا جوانان و نوجوانان نه یک سال بلکه هر سال تا پایان عمر در صحبت زیبایی و

دانایی و نیکویی باشند و با گذشت زمان همچنان جوان و شاداب و دل زنده و آکنده از شور عشق و خواستن بی پایان بمانند.

بخت جوان دارد آنکه با تو قرین است

پیر نگردد که در بهشت برین است

سعدی”

کتاب “گنجینه آشنا؛365 روز با شاعران پارسی گو” به اهتمام دکتر حسین محی الدین الهی قمشه ای نوشته شده است.