نصوص الخصوص فی ترجمه الفصوص(دوره سه جلدی)

1,950,000 ریال

شرح فارسی فصوص الحکم

کتاب «نصوص الخصوص فی ترجمه الفصوص – سه‌جلدی» نوشته‌ی «رکن‌الدین مسعود شیرازی» و با مقدمه و تصحیح «حامد ناجی» است.

کتابی که پیش رودارید متن فارسی کتاب فصوص الحکم ابن عربی است که در سه جلد تهیه و تدوین‌ شده است. در معرفی این اثر در بخشی از متن این کتاب می‌خوانید: «حکمت و عرفان میراث گران‌بهای فرهنگ ایرانی – اسلامی است که از زمان پیدایش تاکنون تاریخی پرفرازونشیب را پشت سر گذاشته و امروز سرمایه‌های ارزشمند خویش را باسخاوت به ما سپرده است. زمانی می‌توانیم از این گنجینه‌ی بزرگ علمی و فکری بهره‌ی کافی ببریم که ذخایر آن را به‌خوبی بشناسیم و با شیوه‌های علمی در آن متون تحقیق کنیم. امروز دامنه‌ی پژوهش‌های عرفانی سخت گسترش‌ یافته است و شمار زیادی از اهل فضل در زمینه‌های مختلف ازجمله تاریخ، مبانی، آثار، شخصیت‌ها تصحیح متن و زبان عرفانی به تحقیق مشغول‌اند و یافته‌های خویش را در قالب مقاله، کتاب و پایان‌نامه ارائه می‌کنند. اگر تحقیقات عرفانی آسیب‌شناسی شود و مقتضیات جدید نیز مدنظر قرار گیرد، این حقیقت به‌خوبی معلوم می‌شود که مانند بسیاری از عرصه‌های علمی و تحقیقی با برنامه‌های مشخص و دارای اهداف روشن شکل گیرد و با سامان بخشیدن به فعالیت‌های علمی در این حوزه آن‌ها را هدفمند سازد و تحقیقات گروهی را رونق بخشد.»

در انبار موجود نمی باشد