هزاره دوم آهوی کوهی

5,900,000 ریال

پنج دفتر شعر

(مرثیه‌های سرو کاشمر،خطی زدلتنگی،غزل برای گل آفتابگردان،ستاره دنباله‌دار،در ستایش کبوترها)

در تقسیم‌بندی این مجموعه‌ها،بیشتر،حال و هوای شعری ملاک بوده است تا زمان سرودن.

به همین دلیل تک و توک نمونه‌هایی از دهه چهل هم در میان این مجموعه‌ها می‌بینید؛با این‌که بخش اعظم شعرها مربوط به سال‌های آخر دهه پنجاه و تمامی دهه شصت است و پنج سالی از دهه هفتاد نیز.