نوشته بر دریا

5,500,000 ریال

کتاب “نوشته بر دريا” با مقدمه و تصحيح و تعليقات “محمدرضا شفيعی کدکنی” به چاپ رسیده است.

ابوالحسن علی خرقانی(زادهٔ 352-درگذشتهٔ 425ق) عارف و صوفی نام‌دار ایرانی بوده‌است.

وی از انگشت شمار پیرانی است که پیرو حکمت خسروانی و پاسدار فرهنگ ایران بود.

او در سال 352ق در روستای خرقان قومس از توابع کوهستان بسطام به دنیا آمده‌است. او بایزید بسطامی را مقتدای خود دانسته و مانند ابوسعید ابوالخیر از احمد بن عبدالکریم قصاب آملی خرقه گرفته. گفته شده که سلطان محمود غزنوی به دیدار او رفته و از او پند خواسته‌است. در گفته‌ها و داستان‌ها به جای مانده که ابوسعید ابوالخیر و پورسینا به خرقان رفته و با او گفتگو داشته و مقام معنوی او را ستوده‌اند. از مریدان و شاگردان نام‌دار او خواجه عبدالله انصاری بوده‌است. مرگ شیخ حسن در روز شنبه دهم محرم سال 425ق و در سن 73 سالگی در روستای خرقان بوده‌است.اوج این انسان دوستی شعاری است که گویند در خانقاه شیخ نوشته بود:هر که در این سرا درآید نانش دهید و از ایمانش مپرسید چه آنکس که به درگاه باریتعالی به جان ارزد البته بر خوان بوالحسن به نان ارزد.