مفلس کیمیافروش

2,900,000 ریال

کتاب «مفلس کیمیا فروش» نقد و تحلیلی است بر اشعار انوری که از سوی استاد فرزانه محمدرضا شفیعی کدکنی به رشته‌ی تحریر درآمده است.

انوری از جمله‌ی شاعران و دانشمندان ایرانی سده شش هجری در دوران سلجوقیان است.

انوری استاد قصیده‌سرای شعر پارسی و آراسته به هنرهای خوش‌نویسی و موسیقی بوده‌ است.

او از دانش‌های ریاضیات، فلسفه و موسیقی بهره‌ور و در اخترشناسی به زبان خود مرجع بوده‌ است. وجود گواه‌ها و نشانه‌هایی در شعر انوری سخن از آگاهی او از موسیقی دارد و همین امر برخی از پژوهندگان را برانگیخته تا او را موسیقی‌دانی تحصیل کرده بدانند.

دیوان انوری، قریب به پانزده هزار بیت است.

این دیوان در قالب‌های شعری مختلفی مانند قصیده و قطعه سروده شده‌ است. بیشتر شهرت انوری بر پایه‌ی قصاید اوست و اشعار فکاهی و هزل وی عمدتا در قالب قطعه سروده شده است. همچنین او دو اثر دیگر به نام‌های «البشارات فی شرح الاشارات» و «رساله‌ای در عروض و قوافی» از خود به جای گذاشته است. کتاب نخست شرح و حاشیه‌ای است که انوری بر کتاب الاشارات ابن سینا نگاشته و به گونه‌ای آن را تفسیر کرده است. از یکی از شاعان متقدم انوری به نام قطران تبریزی دیوانی در تهران نگهداری می‌شود که قویا اعلام شده که به خط انوری ابیوردی نوشته شده است و این با پیشینه‌ای که از هنر خوشنویسی وی گفته‌اند، همخوانی دارد. همچنین انوری کتابی در طب یا نجوم به نام «کتاب مفید» به نام شاه قطب‌الدین مودود برزنگی حاکم موصل تالیف و کتاب عیون الحکمه ابوعلی سینا را نیز بازنویسی کرده است.

در انبار موجود نمی باشد