آن سوی حرف و صوت

238,500 ریال

کتاب «آنسوی حرف و صوت» گزيده‌ی کتاب شريف اسرارالتوحيد است که با انتخاب و شرح استاد فرزانه محمدرضا شفيعی کدکنی، تدوين شده است. اسرارالتوحيد، جامع‌ترين زندگينامه‌ی ابوسعيد ابوالخير و يکی از مهم‌ترين متون عرفانی زبان فارسی است. اين کتاب هم به لحاظ تاريخ تصوف و هم به لحاظ ثبت گوشه‌هايی از زندگی اجتماعی مردم کشور ما در دوران قبل از مغول، دارای کمال اهميت است.

در انبار موجود نمی باشد