رباعیاتی از نیشابور

4,900,000 ریال

دو دفتر شعر

رباعی‌ها * دوبیتی‌ها

 

شاید چندتا از این رباعی‌ها را در نیشابور و کدکن گفته باشم.بقیه را در تهران و در فرهنگستان سروده‌ام،با این همه عنوان”رباعیاتی از نیشابور” 

را برای این مجموعه بسیار می‌پسندم.

این نیشابور بیش از آنکه نقطه‌ای روی نقشۀ جغرافیای خراسان باشد نوعی حال و هوای روحی است.

درست مثل مجموعۀ ” در کوچه باغ‌های نشابور” که نیم قرن پیش از این انتشار یافت.