دوزاده دفتر شعر

3,000,000 ریال

این کتاب شامل دو کتاب شعر “هزاره دوم آهوی کوهی” و “آیینه‌ای برای صداها” (مجموع دوازده دفتر شعر) از دکتر محمدرضا شفیعی‌کدکنی است.

و به صورت قابدار در اختیار مخاطبان قرار داده خواهد شد.

در انبار موجود نمی باشد