در عشق،زنده بودن

1,650,000 ریال

کتاب «در عشق، زنده بودن؛ گزيده‌ی غزليات شمس» منتخب غزليات حمد بن علي بن ملک‌داد تبريزی، ملقب به شمس‌الدين، يا شمس تبريزی (زاده 582 – درگذشته 645 هجری قمری) از صوفيانِ مسلمان مشهور سدهٔ هفتم هجری است که توسط دکتر محمدرضا شفيعی کدکنی گزينش شده و توضيحاتی بدان افزوده شده است.

شاهکارهای ادبيات و هنر جهان را گزينش کردن بسيار دشوار است و شايد هم محال باشد. زيرا سليقه‌ها و نگاه‌ها نسبت به اين آثار، هرگز يکسان نمی ماند و اين آثار در همه‌ی لحظه‌ها برای مخاطب يک جلوه‌ی ثابت ندارند. با اين همه، خوانندگان کتاب حاضر، می توانند اطمينان داشته باشند که اين گزينش‌ها حاصل پنجاه سال انس و الفت استاد شفيعی کدکنی با ديوان شمس است و تمام معيارهای ممکن در آن، لحاظ شده است. اين کتاب براي خوانندگان و دانشجويانی فراهم آمده است که در فرصت کوتاهی، می خواهند با جهان‌بينی و سبک شاعری مولانا و نمونه‌های درخشان هنر او آشنايی به دست ‌آورند.