درویش ستیهنده

5,500,000 ریال

کتاب درویش ستیهنده، تصحيح متن «خلاصه‌المقامات» است.

خلاصه‌المقالات کتابی است که يکی از احفاد شيخ، به نام ابوالمکارم بن علاءالملک جامی، در عصر شاهرخ تيموری (850 – 779 ه.ق) در سال 840، فراهم آورده است. گلچين سنجيده‌ و درخشانی است از «مقامات» ‌های شيخ جام و نيز برگزيده‌ای است از بهترين بخش‌های «آثار شيخ»که نسخه‌های کهن و کامل آن‌ها در آن روزگار، در اختيار اين شيخ‌زاده‌ی دانشمند و خوش‌سليقه قرار داشته است. اين کتاب مشتمل است بر: مقدمه‌ای در باب شخصيت شيخ جام، از ديدگاهی متفاوت با آن چه تاکنون درباره‌ی او نوشته شده است؛ معرفی خلاصه‌المقامات و ارزش‌های آن؛ تصحيح متن خلاصه‌المقالات و تعليقات آن؛ و فصل «فی الآداب و ما يليق بحال الفقراء»، از آثار شيخ جام .