درویش ستیهنده

350,000 ریال 315,000 ریال

«شيخ جام» يکی از مردانی است که دين و تجربه‌ی دينی را، با نگاهی جمال‌شناسانه و هنری نگريسته و عملا يک منظومه‌ی عرفانی را در عصر خويش به وجود آورده است.

کتاب حاضر، تصحيح متن «خلاصه‌المقامات» است.

خلاصه‌المقالات کتابی است که يکی از احفاد شيخ، به نام ابوالمکارم بن علاءالملک جامی، در عصر شاهرخ تيموری (850 – 779 ه.ق) در سال 840، فراهم آورده است. گلچين سنجيده‌ و درخشانی است از «مقامات» ‌های شيخ جام و نيز برگزيده‌ای است از بهترين بخش‌های «آثار شيخ»که نسخه‌های کهن و کامل آن‌ها در آن روزگار، در اختيار اين شيخ‌زاده‌ی دانشمند و خوش‌سليقه قرار داشته است. اين کتاب مشتمل است بر: مقدمه‌ای در باب شخصيت شيخ جام، از ديدگاهی متفاوت با آن چه تاکنون درباره‌ی او نوشته شده است؛ معرفی خلاصه‌المقامات و ارزش‌های آن؛ تصحيح متن خلاصه‌المقالات و تعليقات آن؛ و فصل «فی الآداب و ما يليق بحال الفقراء»، از آثار شيخ جام .

در انبار موجود نمی باشد