تصوف اسلامی و رابطه انسان و خدا

95,000 ریال

 کتاب «تصوف اسلامی و رابطه‌ی انسان و خدا» شامل سه سخنرانی نیکلسون به انضمام یاداشت‌های مترجم اثر، محمدرضا شفیعی کدکنی است.

کتاب حاضر یکی از معروف‌ترین تحقیقات رینولد نیکلسون در زمینه تصوف اسلامی است و جای آن در زبان فارسی خالی بود.

رینولد نیکلسون (1945 – 1868) استاد دانشگاه کمبریج، یکی از شرق‌شناسان بزرگی است که در طول تاریخ شرق‌شناسی جهان در باب تصوف اسلامی به تحقیقات و جستجوهای طراز اول پرداخته و بی‌هیچ تردیدی بزرگ‌ترین مولوی‌شناس غرب است که تحقیقات او در زبان انگلیسی هنوز بی‌مانند است.

بزرگ‌ترین کارهای او در باب مولاناست و از همه مهم‌تر، تفسیر مثنوی به زبان انگلیسی است

در انبار موجود نمی باشد