نقش بر آب

7,500,000 ریال

نقش بر آب ، جست‌وجویی چند در باب شعر حافظ، گلشن راز، گذشته‌ی نثر فارسی و ادبیات تطبیقی است.