نردبان شکسته

385,000 ریال

کتاب «نردبان شکسته»، تفسيری بديع و آموزنده از دو جلد اول مثنوی شريف است.

دکتر زرین‌کوب درباره‌ی مولانا گفته:

«اگر مولانا در عصر ما می زيست، شايد در کسوت يک مهاتما گاندی، يک مهاتما گاندی مسلمان، منادی يک حيات تازه برای تمام عالم می شد.»

در انبار موجود نمی باشد