شعله طور

4,500,000 ریال

در کتاب شعله طور، زندگی و اندیشه‌های حسین‌ بن‌ منصور حلاج ـ عارف معروف، مقتول به سال ۳۰۹ هجری قمری ـ در قالب نثر ادبی و داستانی روایت شده است. ضمن آن كه اندیشه‌های عرفانی و اشعار حلاج نیز در این كتاب نقد و ارزیابی گردیده است. دكتر عبدالحسین زرین کوب مجموعه حاضر را براساس اسناد و اقوال موجود درباره حلاج تحریر نموده، افزون برآن از دست نوشته پیشین خود در خصوص احوال حلاج بهره گرفته است. دکتر زرین کوب در مقدمه این کتاب اشاره کرده اند که یادداشت های خود پیرامون شخصیت حلاج که سالها پیش آنها را نوشته اند و اینک به طور اتفاقی یافته اند اساس تنظیم این کتاب بوده است. ایشان در جایی از مقدمه کتاب در این باره گفته اند:

«اکنون که در آنها باز می نگرم درستی هیچ یک از این اسناد را نمی توانم خالی از هر شبهه ای تضمین کنم. می پندارم که این اسناد اگر تصویر واقعی از احوال روحی یک قدیس و یک قهرمان مانند حلاج هم نباشد، به هر حال سعی مجدانه یی برای بازسازی عصر اوست … حلاج این روایات، حلاج تاریخ است ـ جز آن كه از دیدگاه یك مورخ تصویر نشده است ـ دیدگاه یك قصه‌پرداز هم با آن آمیخته است. تصویر سایه روشنی از صحنه‌سازی و خیال‌پردازی را شامل است كه شاید از یك تحقیق خشك تاریخی بیشتر و بهتر، حالات و مقالات حلاج را نشان می‌دهد.»