دیدار با کعبه جان

55,000 ریال

درباره زندگی، آثار و اندیشه خاقانی

 

استاد زرین‌کوب در این کتاب نخست مختصری از زندگی و احوال «خاقانی شروانی» به دست می‌دهد.

سپس ترجمه رساله «مینورسکی» درباره قصیده ترسائیه و شرح آن در این اثر به چاپ می‌رسد.

در ترجمه این رساله, تحقیقی در باب زندگی «آندرونیکوس کومنه‌نوس»ـ ممدوح خاقانی در قصیده ترسائیه صورت گرفته و نکته‌هایی نیز استاد زرین‌کوب, علاوه بر شرح مینورسکی, بر آن افزوده است .همچنین حواشی استاد زرین‌کوب بر دیوان خاقانی به انضمام چند قصیده برجسته خاقانی در این کتاب گردآمده است .

در انبار موجود نمی باشد