حدیث خوش سعدی

95,000 ریال

کتاب «حديث خوش سعدی»  درباره‌ی زندگی وانديشه‎‌ی سعدی شيرازی شاعر و نويسندهٔ پارسی گوی نامدار ايرانی نوشته شده است.

هشتاد صفحه نخست اين کتاب، متضمن سيری در تاريخ عصر سعدی و روزگار مغول است.

به ويژه خلق و خوی اتابک ابوبکر ـ حاکم وقت فارس ـ و طرز زندگي مردم شيراز شرح داده شده است.

در ادامه تصويری از ايام کودکی و جوانی سعدی به دست داده شده چگونگی تحصيل او در بغداد و چند و چون سفرهايش بازگو می شود و سرانجام بازگشت سعدی به شيراز و ماحصل تجارب و آموخته‌های او ـ در قالب آثاری چون بوستان و گلستان ـ توصيف می شود .

مباحث بعدی کتاب، از ديگر آثار زرين کوب که به نوعی به سعدی مربوط می شده جمع‌آوری شده است .

در انبار موجود نمی باشد