از کوچه رندان

3,900,000 ریال

کتاب “از کوچه‌ی رندان” نوشته‌ ی دکتر عبدالحسين زرين‌کوب است.

اين اثر راه تازه‌ای به شناخت حافظ درباره زندگی و انديشه او به خواننده ارائه می دهد.

در بخشی از اين کتاب می خوانيد:

اين کتاب اولين بار در سال 1349 منتشر گرديد و در سال 1386 به چاپ يازدهم رسيده است. دکتر زرين‌کوب از سال 1341 به بعد در فواصل تدريس در دانشگاه تهران در دانشگاه‌های هند، پاکستان، آکسفورد، سوربن، پرينستون و… به تدريس پرداخت. در ضمن اين فعاليت‌ها، به علم ملل و نحل و مباحث مربوط به کلام، نقد ادبی و تاريخ علاقه يافت و آثار ارزشمندي در اين زمينه تأليف کرد. دکتر زرين‌کوب در اواخر عمر به مطالعه و تحقيق و تدريس مباحثی در عرفان، اديان و تاريخ پرداخت. ده‌ها کتاب و صدها مقاله حاصل تحقيقات ارزشمند او در طي پنجاه سال گذشته بوده است. دکتر زرين‌کوب کتابی تحت عنوان دو قرن سکوت در مورد حوادث و اوضاع تاريخی ايران در دو قرن اول اسلام (از حملهٔ عرب تا ظهور دولت طاهريان) نگاشته است.